Γίνε συνέταιρος
και κερδίζετε μέχρι

Γίνε συνέταιρος
και κερδίζετε μέχρι

9% των πωλήσεων!

9% των πωλήσεων!

Σχέδιο της Επιτροπής

Ποσό των πωλήσεων

0 – 50.000 €

Επιτροπή

5%

Ποσό των πωλήσεων

50.000 € - 100.000 €

Επιτροπή

7,5%

Ποσό των πωλήσεων

100.000 € και άνω

Επιτροπή

9%

Εγγραφείτε στο πρόγραμμα συνεργατών μας και κερδίστε από κάθε πώληση που μας αναφέρετε
partners@vianero.com